Nebojte se operace aneb jak to chodí u nás

Pokud se chystáte ze svým zvířecím kamarádem na naší veterinární kliniku na jakýkoliv operační výkon, přečťete si prosím tento článek, kterým se v kostce snažíme vysvětlit průběh zákroku a snad Vás i trochu uklidnit.

Každý pacient je před operačním výkonem podroben důkladnému klinickému vyšetření. U rizikových pacientů a pacientů nad 8 let věku je odebrána krev – provádíme statimové (okamžité) vyšetření krve: biochemické, hematologické ,acidobasické rovnováhy včetně iontů případně vyšetření hormonů. Výsledky jsou známy cca do 10 minut. Dále je provedeno předoperační rentgenologické vyšetření srdce a plic, případně EKG srdce či USG vyšetření. Podle výsledků vyšetření je nebo není operace doporučena, přičemž hodnotíme i přínos a smysluplnost plánovaného zákroku.

Na operační zákrok přicházíte v předem sjednaný termín. Podle povahy pacienta, je buď nejdříve sklidněn intramuskulární injekcí a posléze zavedena nitrožilní kanyla nebo u některých statečných jedinců zavedene kanylu ihned. Poté jsou do kanyly aplikována sedativa, která u pacienta navodí uklidnění a pocit bezpečí. V této chvíli většinou již svého zvířecího kamaráda opouštíte a dále již pracujeme bez vaší přítomnosti.

Následuje pečlivé vyholení operační oblasti a zavedení intubační rourky do průdušnice. Poté aplikujeme do očí speciální mast, aby nedocházelo k vysychání oka během zákroku a dále následuje několikanásobné mytí oblasti chirurgickým mýdlem. Po těchto procedurách je již pacient transportován na operační sál.

Na operačním sále je pacient napolohován na operační stůl s výhřevnou deskou a dokončuje se chirurgická desinfekce oblasti. Poté je napojen na inhalační anesteziologiký přístroj s tlakovou umělou plicní ventilací a na kardiomonitor. Dále je napojen na infuzní podporu a na injekční dávkovač. Vlastní operace je vedena v inhalační anestezii pomocí směsi isofluranu a medicinálního kyslíku. Perioperačně je přesně dávkován pomocí injekčního dávkovače opioidní analgetikum fentanyl.

Při vlastní operaci je anesteziologem sledována srdeční činnost pomocí kardiomonitoru. Dále monitorujeme v každém vdechu i výdechu pacienta množství kyslíku, oxidu uhličitého, anesteziolockého plynu a tlak v dýchacích cestách. Je neustále měřena saturace kyslíku ve tkáních, tepová frekvence a jícnová teplota. Při této kombinaci anestezie a monitoringu je narkoza maximálně bezpečná a dovoluje nám operovat i velmi rizikové pacienty.

Při operaci používáme elektroskalpel a krvácení je pečlivě stavěno pomocí bipolárního kauteru.
Jako šicí materiál používáme výhradně velmi kvalitní, jednorázová, atraumatická vlákna používané v humánní chirurgii.
Po výkonu je pacient podle stupně probouzení postupně odpojován a posléze transportován na hospitalizační jednotku, kde zůstává na infuzni terapii a v závislosti na výkonu dále terapeuticky řešen nebo čeká na příchod majitele.

Na výše popsaných pravidlech a postupech nic neměníme a vždy je používáme. Na spotřebním materiálu nikdy nešetříme. Pouze při zachování tohoto standardu jsme schopni operovat i velmi rizikové pacienty a nabídnout Vám největší možnou bezpečnost operačního zákroku s minimální možností pooperačních komplikací.