Březost a porod u fen

Délka březosti u fen je průměrně 63 dnů ( 58 – 70 ). Fena během březosti mění temperament, stává se klidnější, méně pohyblivá, před porodem neklidná.

Od 30. dne březosti až do porodu se objevuje malé množství hlenovitého, viskózního vaginálního výtoku. Stává se hojnější týden před porodem. V posledním týdnu se rovněž zvětšuje vulva a stává se měkčí. Evidentní zvětšení mléčné žlázy nastává 3 – 4 dny před porodem a sekrece mleziva může začít několik dnů před porodem. U prvorodiček se sekrece kolostra objevuje často během posledních 24 hodin před porodem, zatímco u fen po několika porodech se laktace objevuje již týden před porodem.

Dva dny před porodem jsou feny neklidné, úzkostné a posledních 24 až 12 hodin už odmítají stravu, často močí, vyhledávají pozornost majitele. Během březosti dochází i ke změně rektální teploty, kdy se 12 až 36 hodin před porodem tělesná teplota sníží o 1 – 2 °C. Tato změna je méně výrazná u prvniček. Posledních 12 hodin bývá fena neklidná, vyhledává samotu, často polyká a objevuje se slabá bolest břicha.

Průběh porodu má tři fáze: fázi otevírání porodních cest, fázi vypuzování plodů a fázi vypuzování placent.

První fáze u feny trvá obyčejně 3 – 10 hodin, u nervózních fen až 24 hodin. Je provázena mírnými kontrakcemi dělohy, otevíráním krčku děložního. Fena bývá znepokojena, neklidná, nervózní, žízní, třese se a může i zvracet. Zvyšuje se frekvence dechu a tepu, vulva měkne a je vlhčí.

Druhá fáze trvá 2 – 6 hodin, někdy až 12 – 24 hodin. Na začátku této fáze tělesná teplota opět stoupá a rychle se vrací k normálu nebo mírně nad normál. Když první štěně vstoupí do porodních cest v pánevním vstupu začnou intenzivní děložní stahy doprovázené stahy břišní stěny a první štěně vyjde během 4 hodin. Štěňata jsou v děloze obalena dvěmi zárodečnými obaly a při prostupu porodními cestami dojde k prasknutí vnějšího obalu a vylití čiré, zeleně zbarvené plodové vody. Štěňata se rodí obdány plodovým obalem, který prokousne matka, nebo protrhne chovatel. Někdy je nutná i asistence chovatele při odstranění plodových vod z horních cest dýchacích štěněte, čehož lze dosáhnout aspirací dutinou ústní přes nozdry štěněte. Pupeční provazec překousne matka, nebo ji vyvařenou silnou, nejlépe režnou nití podváže chovatel a pod podvazem ustřihne tak, aby byl zachován centimetrový pahýl. Intervaly mezi štěňaty jsou nepravidelné, obvykle 30 minut až 3 hodiny s trváním porodu se mohou prodlužovat a fena často a dlouze odpočívá.

Fena každé štěně energicky olíže, aby stimulovala dýchání. Během této fáze fena pravidelně tlačí, leží v boční poloze a přerušovaně pečují o novorozená mláďata. Některé feny, hlavně prvničky mohou bolestivě reagovat při průchodu štěněte pánví.

Je žádoucí rozpoznat jestli porod přešel z první fáze do druhé. Jsou tři znaky, které indikují, že fena vstoupila do 2. fáze:

1. odtok plodových vod
2. viditelné stahy stěny břišní a intenzivní tlačení
3. návrat rektální teploty k normálu

Pokud byl zaznamenán jeden nebo více těchto symptomů, je fena ve druhé fázi porodu.
Během normálního porodu může fena při mírných a nefrekventovaných stazích porodit první štěně po 2 až 4 hodinách. Pokud však fena intenzivně a silně tlačí, aniž by štěně vyšlo do 20 až 30 minut, je nutné vyhledat veterinárního lékaře.

Fena by měla být odborně prohlédnuta pokud:

  • se objeví červeno-zelený výtok a neporodí během 2 – 4 hodin štěně
  • plodové vody odtekly před 2 až 3 hodinami a nic víc se neděje
  • fena má slabé, nepravidelné stahy déle než 2 – 4 hodiny
  • fena má silné, pravidelné stahy déle než 20 až 30 minut
  • uplynulo více než 2 – 4 hodiny od posledního narozeného štěněte
  • fena je ve druhé porodní fázi déle než 12 hodin

Třetí fáze trvá 5 – 15 minut po každém porozeném štěněti, kdy dochází k odloučení a vypuzení placenty z dělohy. Někdy mohou vyjít dvě placenty současně. Feny je mají tendenci požírat, čemuž je lépe zvláště u početných vrhů zabránit, aby nedošlo k poruchám trávicího ústrojí. Je nutné spočítat všechny vypuzené placenty, aby jejich počet souhlasil s počtem štěňat. Při odloučení lůžka dochází k nevelkému krvácení.

Celý porod je provázen výtokem tmavozelené barvy.

Fena by měla být vyšetřena pokud:

všechny placenty nevyšly během 4 – 6 hodin
placenty jsou změněné, hnisavé a zapáchají
vyskytuje se kontinuální krvácení
rektální teplota je vyšší než 39,5
celková kondice feny je špatná
celková kondice štěňat je špatná

První tři dny po porodu je vaginální výtok relativně bohatý červeno-hnědo-zelené barvy, vodnatý s příměsí krve a zbytků placentární tkáně. Během dalších deseti dnů se mění v hlenovitý, množství se snižuje a přetrvává asi do 3. týdne, ale zpravidla končí už 10 -14 den po porodu. Barva výtoku se mění od špinavě zelené na tmavě červenou – rezavou – čirou.